top of page

For å øke bevisstheten rundt diskriminering i arbeidslivet produserte vi en film for #HunSpanderer. Kjønnsstereotypiene er kanskje lettere å se når man snur dem på hodet?

INFO

KUNDE

#Hunspanderer

KATEGORI

Innholdsmarkedsføring

PLATTFORM

Facebook, Instagram

FORMAT

1:1

HUNSPANDERER

SNU DET PÅ HODET FOR Å FORSTÅ

bottom of page